Därmed har de också förbundit sig att senast inom två år upprätta en handlingsplan för hur de ska främja jämställdhet som arbetsgivare, som leverantör av service och välfärd samt som politiska organisationer. Den 13-14 april 2015 genomför SKL en utbildning för kommuner och landsting som står i startgroparna att göra en handlingsplan – och för de som vill utveckla en redan befintlig plan.

Relaterad läsning

Europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå

CEMR-deklarationen

Kategori: Mötesplatsnyhet