Utbildningen vänder sig till politiker, chefer och nyckelpersoner som arbetar med kvalitet, uppföljning och utveckling. Utbildningen ger er redskap för att driva ett konkret förbättringsarbete i den egna organisationen.

Besök SKLs webbplats

Kategori: Mötesplatsnyhet