Uppdraget ges på två år och en slutrapport ska lämnas 31 maj 2017. Kommissionen kommer att ha ett brett politiskt perspektiv med samhällsekonomiska konsekvenser för olika politikområden. Fokus kommer vara att minska hälsoklyftorna utifrån olika socioekonomiska grupper, men även mellan kön.

Kommissionen kommer att bygga vidare på de regionala arbeten som bedrivs i Malmö, VGR och Östergötland. Kommissionens övriga ledamöter utses under kommande veckor.

Läs mer: Professor Olle Lundberg ordförande för kommissionen för jämlik hälsa

Kategori: Mötesplatsnyhet