Folkhälsan har utvecklats positivt under många år men är ojämnt fördelad. Folkhälsoarbetet präglas av att det är allas ansvar och att det behöver integreras i alla politikområden. Vem bär ansvaret för att detta sker? Regeringen har tillsatt en kommission för jämlik hälsa. Vad kan den nya kommissionen åstadkomma?

Måndagen den 29 juni kl 9.00 står frukost uppdukat i Hälsodalen (lokal Fysiken, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2). Seminariet pågår till kl. 9.45.

Medverkande:
Gabriel Wikström, Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister. Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten. Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting. Eva Renhammar, Malmö Stad. Agneta Nordin, moderator.