• Regeringsuppdrag till Forte

    Publicerat

    Regeringen uppdrar åt Forte att analysera och redovisa hur myndigheten inom sitt ansvarsområde kan bidra till att effektivare möta det forskningspolitiska målet.

  • Ny utlysning från VINNOVA - Social innovation

    Publicerat

    Har ni identifierat en samhällsutmaning och en ny lösning på problemet? Har ni ambitionen att utifrån er idé realisera en social innovation? Då är ni välkomna att söka till utlysningen Social innovation.