Sociala innovationer bidrar till att lösa samhällsutmaningar, fylla sociala behov och skapa ett attraktivt Sverige, och har historiskt visat sig vara avgörande för samhällsutvecklingen. Det handlar om idéer som i förlängningen förbättrar människors välstånd och förnyar sättet att tänka som individ, organisation, samhälle.

Med utlysningen vill Vinnova uppmuntra idéutveckling och främja uppkomsten av sociala innovationer. Vinnova erbjuder finansiering i ett tidigt skede för sociala innovationer, så kallat uppstartsstöd. Projekt som beviljas finansiering kan sedan gå vidare och söka medel inom våra andra utlysningar, exempelvis Utmaningsdriven innovation, FRÖN och Mångfaldslabbet

Läs mer på Vinnovas webbplats om Social Innovation

Kategori: Omvärldsbevakning