FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål. Vi kommer tillsammans att diskutera på vilket sätt målen kan bidra till att stärka en (socialt) hållbar samhällsutveckling i Sverige. Vilka är de främsta utmaningarna? Hur ska dessa hanteras? Vilken roll spelar olika samhällsaktörer? Hur kan samhället utvecklas på ett sätt där människors grundläggande rättigheter säkerställs och hälsoskillnader minskar mellan olika grupper?

Mötesplats social hållbarhet (Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting) arrangerar konferensen i samverkan med Göteborg stad och Västra Götalandsregionen.

Konferensens målgrupp är förtroendevalda, tjänstepersoner och andra verksamma inom social hållbarhet i offentlig sektor, civilsamhällets organisationer, näringslivet och akademin.

Boka in datumen så länge och tänk på att förlägga möten med nätverk eller arbetsgrupper i samband med konferensen. Vi återkommer fortlöpande med fler detaljer kring evenemanget.

Läs mer om de globala hållbarhetmålen på www.globalamalen.se

Kategori: Mötesplatsnyhet