Denna konferens syftar till att få till stånd ett samtal mellan olika länder på nationell, regional och local nivå på såväl policynivå som praktisk nivå kring hälsofrämjande insatser.

Kategori: Mötesplatsnyhet