Kommissionen leds av professor Olle Lundberg och ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 maj 2017.

Läs mer om kommissionen och dess ledamöter på regeringens webbplats

Kategori: Mötesplatsnyhet