• Seminarium med jämlikhet i fokus

    Publicerat

    Den 5 december 2016 arrangerade Mötesplats social hållbarhet ett seminarium om jämlik hälsa. Seminariets huvudfokus var framgångsfaktorer för jämlik hälsa från nationell till regional och lokal nivå.