• Från kunskap till handling! Det handlar om jämlik hälsa

    Publicerat

    Befolkningens hälsa och hur den fördelar sig mellan olika grupper i samhället är nära förknippat med social hållbarhet. På lokal, regional, nationell och internationell nivå pågår därför flera arbeten…

  • Mötesplatsens programförklaring i ny version

    Publicerat

    Mötesplats social hållbarhet har en programförklaring, som ursprungligen togs fram i samverkan med Mötesplatsens referensgrupp och deltagare i Mötesplatsens konferens och seminarier.