Oavsett var vi kommer ifrån, kön, social bakgrund, funktionsförmåga och ålder, ska vi erbjudas förutsättningar så att vi kan ta del av digital information och tjänster från det offentliga och delta på lika villkor i samhället. Utvecklingen går fort och vi vet inte framtidens alla utmaningar och möjligheter.

Samtalet under webbinariet kretsade kring dessa frågeställningar:

  • Hur påverkar denna utveckling den sociala hållbarheten i samhället?
  • Vad är bra och vad kan vara negativt?
  • Finns risk för en ”digital klyfta” eller fungerar digitaliseringen som en brygga?
  • Vad kan vi se idag och vad kan vi sia om framtiden?

Det blev ett välbesökt webbinarium med över 50 uppkopplingar runt om i landet och på flera ställen hade man samlats för att tillsammans se webbinariet. Det kom in många frågor genom den chattfunktion som var tillgänglig och frågorna besvarades under webbinariets gång.

Webbinariet filmades i sin helhet och kan ses i efterhand via länken nedan.

Samtalsledare var Elisabeth Skoog Garås, Handläggare Folkhälsa på SKL.