Uppdaterad 18 maj 2020

Några röster om social hållbarhet

Lyssna på några representanter från kommuner, region, länsstyrelsen och civilsamhällets organisationer när de berättar om sitt arbete med social hållbarhet och varför vi behöver träffas över sektorsgränserna.

Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro kommun

Ida är stolt över att vara del av en utveckling där människor har möjlighet att forma sina liv. Ida beskriver en utmaning som hon möter är att samhället växer hastigt samtidigt som strukturer som är hållbara ska byggas för människor, inte minst barn och ungas uppväxtvillkor.

Lisa Harrysson, folkhälsostrateg i Länsstyrelsen Västerbotten

Lisa är stolt över skriften ”Kvinnor och män i belysning” som Länsstyrelsen Västerbotten har gett ut och som förenar folkhälsofrågor och jämställdhetsfrågor och över det samarbete som skett med Region Västerbotten.

Suzanna Westberg, folkhälsochef, Region Dalarna

Suzanna är stolt över regionens arbete med Samling för social hållbarhet som sker tillsammans med kommunerna i Dalarna och som bygger på medskapande och tillit. Suzanna pekar också på det stöd som arbetet fick genom SKR:s nationella arbete med samma namn och behovet av en Mötesplats för social hållbarhet.

Anna Balkfors, hållbarhetsstrateg i Malmö stad

Anna är stolt över Kommissionen för ett social hållbart Malmö som lever kvar i Malmö och som krokat an i Malmös arbete med Agenda 2030. Anna beskriver också vikten av samarbetet mellan SKR och Folkhälsomyndigheten i Mötesplats social hållbarhet eftersom det påverkar arbetet på lokal nivå.

Patrik Schröder, ordförande, Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Patrik är stolt över Volontärbyrån är ett matchar de människor som vill engagera sig med uppdrag som behöver göras inom olika organisationer. Patrik beskriver nyttan av att i Mötesplats social hållbarhet träffas över samhällsaktörer, utbyta erfarenheter och gå från ord till handling.