• Intresseanmälan för uppdragsforskning inom området livsvillkor och levnadsvanor

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten vill ha genomfört en litteraturöversikt om kostnadseffektivitet i främjande och förebyggande insatser kopplade till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS), fysisk aktivitet…

  • Utlysning av projektbidrag från EU:s hälsoprogram

    Publicerat

    Myndigheter, universitet, icke-statliga organisationer med flera kan nu söka projektbidrag från EU:s hälsoprogram 2014-2020. Sista ansökningsdag är 13 september 2018.

  • Visualisera data med grafik från miljöhälsoenkäten

    Publicerat

    I webbverktyget Folkhälsostudio kan du själv ta fram lättillgänglig grafik som visar statistik kring olika miljöfaktorers betydelse för hälsan. Statistiken baseras på befolkningens enkätsvar om miljörelaterade…

  • Elva nya ämnen klassas som narkotika eller hälsofarlig vara

    Publicerat

    Från och med den 26 juni klassificeras ytterligare fem ämnen som narkotika och sex ämnen som hälsofarlig vara.

  • De flesta tonåringar nöjda med livet

    Publicerat

    Trots att många tonåringar har återkommande psykosomatiska besvär, uppger de allra flesta att de är tillfreds med livet. Det visar nya resultat från Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor…

  • Sommaren är högsäsong för magsjuka

    Publicerat

    Under sommaren ökar risken att drabbas av magsjuka på grund av smittämnen i mat och vatten. Här finns några råd för att minska risken att bli magsjuk.

  • Lägst andel självmord bland män i storstäder

    Publicerat

    Förekomsten av självmord är lägre i storstadskommuner än i glesbygdskommuner. Men bara bland män. Det visar analyser som Folkhälsomyndigheten gjort för perioden 2012–2016.

  • Erfarenhet av sex mot sin vilja och våld vanligt bland unga på institution

    Publicerat

    Hälften av de unga (16–29 år) som besvarat enkäten om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på statliga ungdoms- och LVM-hem har varit utsatta för fysiskt våld under det senaste året…

  • Fler 11-åringar uppger psykosomatiska besvär

    Publicerat

    Det har skett en ökning av psykosomatiska besvär bland 11-åringar. Andelen är nu den högsta sedan undersökningen Skolbarns hälsovanor, genomförd av Folkhälsomyndigheten, startade i mitten av 1980-talet…

  • Elektroniska remisser stärker patientsäkerheten ytterligare

    Publicerat

    Nu kan beställning av Folkhälsomyndighetens mikrobiologiska analyser göras elektroniskt. E-remiss och e-svar ger ett snabbare flöde, en säkrare hantering av provsvaren samt en förstärkt patientsäkerhet.

  • Högsta domstolen friar i mål om hiv

    Publicerat

    Högsta domstolen (HD) friar i målet där en person med välinställd hivbehandling haft oskyddat samlag utan att informera sin partner. Enligt HD var sannolikheten för smittoöverföring minimal. Domen blir…

  • Nya psykoaktiva substanser en utmaning för EU

    Publicerat

    Under 2016 upptäcktes ett 50-tal nya psykoaktiva substanser i Europa, och tillgången till droger är överlag stor. Det visar en ny rapport. - Särskilt oroande är förekomsten av fentanylanaloger som i…

  • Fortsatt vaccination mot mässling vid 18 månaders ålder

    Publicerat

    Sedan 1982 erbjuds alla barn i Sverige vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) vid 18 månaders ålder. I en ny utredning slår Folkhälsomyndigheten fast att det fortsatt är den mest lämpliga…

  • Varningssystem ska förebygga narkotikadödlighet

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten föreslår att ett varningssystem inrättas för att förebygga narkotikadödlighet. Syftet är att kunna upptäcka substanser eller förändrade missbruksmönster som kan orsaka en plötslig…

  • Tobaksfria dagen 31 maj – ”Tobaken förstör hjärtan”

    Publicerat

    Omkring 1,5 miljon av Sveriges befolkning använder tobak dagligen. Idag vet man att varannan person som röker dör i förtid och att snus är skadligt för hälsan. Rökning är en av de största riskfaktorerna…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 51 Nästa