Historiken bestod av pressmeddelanden från 2003-2013, nyheter från 2006-2013 och nyhetsbrevet EPI-aktuellt från 2004-2011.