Publikationen "Tobak – myndigheter, verktyg och befogenheter" beskriver respektive myndighets roller och verktyg i sitt arbete med att övervaka och kontrollera tobaksförsäljningen. Publikationen syftar även till att underlätta handläggning för berörda myndigheter som utövar tillsyn, kontroll samt utreder brott.

Utöver Folkhälsomyndigheten och Skatteverket medverkar också:
Ekobrottsmyndigheten, Konsumentverket, Kronofogden, länsstyrelserna (via Länsstyrelsen Stockholm och Skåne), Polismyndigheten, Tullverket samt kommunerna (via SKL samt Borås stad och Söderåsens kommunalförbund).

Här kan du ladda ned boken
Tobak - myndigheter, verktyg och befogenheter.

Kategori: Nyhet