Det är Sveriges smittskyddsenheter som kan rekommendera TBE-vaccination. Som stöd till smittskyddsenheterna har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett underlag som beskriver ett antal möjliga regler som kan användas för att bestämma om en TBE-vaccination är att rekommendera för personer som ska vistas i ett specifikt riskområde.

Folkhälsomyndigheten föreslår tre regler (ökningsregeln, fallregeln och incidensvillkoret) som kan tillämpas årligen på län/landstings- och kommunnivå för att bedöma om TBE-vaccination ska rekommenderas. Om landstingen väljer att börja tillämpa dessa regler föreslås att en vaccinationrekommendation övervägs i alla kommuner eller län där ökningsregeln och/eller fallregeln för högriskområde gett signal någon gång under perioden 1986-2012.

TBE är en sjukdom som i vissa riskområden innebär en avsevärd sjukdomsbörda. Bland landsting och kommuner saknas idag enhetliga riktlinjer för när vaccination kan rekommenderas.

Hela rapporten:

Vaccination mot TBE - Underlag för regionala rekommendationer (länk borttagen 2020-06-01)

Kategori: Nyhet