Omfattande åtgärder stoppade utbrott av resistenta bakterier

Publicerat

Efter ett och ett halvt års hårt arbete på sjukhusen i Region Gävleborg har nu spridningen av resistenta bakterier av typen VRE stoppats. 297 personer hann smittas under de 15 månader som utbrottet pågick.

Mellan september 2013 och december 2014 smittades totalt 297 personer i Gävleborg av samma typ av VRE-bakterier (vankomycinresistenta enterokocker) och ytterligare 23 personer i andra län. Majoriteten av de smittade fick bakterien när de vårdades på sjukhus.

Kan orsaka allvarliga infektioner

VRE är en typ av tarmbakterier som är svår att behandla på grund av antibiotikaresistens. Bakterien är normalt sett ganska harmlös och inte farlig att bära på. Men den kan orsaka allvarliga infektioner hos personer med nedsatt immunförsvar. Hos dem kan VRE-bakterien orsaka urinvägsinfektion, sårinfektion och i ovanliga fall blodförgiftning. Majoriteten av fallen i Gävleborg var symtomfria smittbärare och endast tio personer blev akut sjuka.

Intensivt vårdhygienarbete gav resultat

Region Gävleborg satte igång ett omfattande åtgärdsprogram för att stoppa smittspridningen. Man såg över hygien- och städrutiner och vårdade drabbade patienter på enkelrum. Intensiv smittspårning gjordes runt varje nyupptäckt fall och landstinget genomförde stora utbildningsinsatser riktade mot sjukvårdspersonal, städpersonal och städledare. Och insatserna har gett resultat. Utbrottet förklarades avslutat i december 2014.

Alla fall med VRE ska anmälas av både behandlande läkare och laboratorium. Anmälan skickas både till smittskyddsläkaren, som ansvarar för övervakningen i aktuellt län, och till Folkhälsomyndigheten som analyserar det epidemiologiska läget nationellt.

Läs mer mer om utbrottet av vankomycinresistenta enterokocker i Gävleborg

Kategori: Nyhet

Kontakt

Olov Aspevall
tel: 010-205 24 18

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.