Mars

  • Sämre hälsa hos personer med funktionsnedsättning

    Publicerat

    Personer med funktionsnedsättning uppger att de har en sämre hälsa än övrig befolkning. Lägre sysselsättningsgrad, avsaknad av praktiskt stöd och utsatthet för kränkande behandling är några faktorer…

Gå till toppen av sidan