Ett kontrollköp innebär att en person som ser ung ut men som fyllt 18 år, på uppdrag av kommunen, testar om det går att handla folköl eller tobak utan att visa legitimation. Syftet med de nya bestämmelserna är att kontrollköp ska tillämpas på ett rättssäkert och enhetligt sätt i alla kommuner som väljer att använda metoden.

Föreskrifterna och de allmänna råden reglerar och lämnar rekommendationer för genomförandet av tillsynsmetoden kontrollköp. Det rör sig exempelvis om vad kommunen ska följa i samband med rekrytering, information till kontrollköpare och vad som bör ingå i dokumentation om kontrollköp.

Läs om de nya föreskrifterna FoHMFS 2015:1 Föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror

Kategori: Nyhet