Ny översikt över svenska narkotikaläget

Publicerat

Nu finns ett nytt faktablad från Folkhälsomyndigheten som ger en unik sammanställning över den svenska narkotikasituationen utifrån 2014 års data. Folkhälsomyndigheten rapporterar årligen dessa data till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA.

Den senaste rapporteringen visar bland annat följande när det gäller narkotikasituationen i Sverige:

  • Narkotikarelaterade dödsfall fortsätter att öka och flest dödsfall sker i åldersgruppen 20–24 år. Samtidigt får allt fler någon form av narkotikarelaterad vård, och även här dominerar unga personer.
  • Användningen av cannabis är låg i jämförelse med andra europeiska länder, men en viss ökning syns, främst bland män och yngre (16–29 år). Statistiken visar också att lägre utbildningsnivå är relaterat till högre cannabisanvändning.
  • Användningen av nya psykoaktiva substanser, som mätts bland landets skolungdomar, är totalt sett låg men högre bland pojkar än flickor.
  • 2014 var cannabis den mest beslagtagna drogen hos polis och tull, följt av narkotikaklassade läkemedel och amfetamin.
  • Drogpreventivt arbete sker i hela Sverige och majoriteten av kommunerna arbetar förebyggande inom ANDT-området. Bland annat sker det genom att man arrangerar drogfria evenemang och erbjuder stöd till extra utsatta grupper.

Rapporteringen är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och CAN, Kriminalvården, Polismyndigheten, Nationellt Forensiskt Centrum, Socialstyrelsen, Tullverket, Brottsförebyggande rådet samt Statens institutionsstyrelse.

Den svenska narkotikasituationen - en översikt över rapporteringen till EU:s narkotikabyrå (Länk borttagen 2019-04-12)

Kategori: Nyhet

Kontakt

Emma Wahlstedt
Tfn: 010-205 20 34

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan