Bedrägeriförsöken riktas till privatpersoner som kontaktas av Facebookanvändare under namnen Johan A. Carlson, Johan J. Carlson, Johan B. Carlson eller andra liknande namn. Socialstyrelsens namn och logotyp har också använts. Enskilda uppmanas på olika sätt att bidra med pengar till behövande grupper i samhället.

Folkhälsomyndigheten vänder sig aldrig till allmänheten med förfrågningar om ekonomiskt bistånd. Den som får sådan förfrågan uppmanas att absolut inte betala in några pengar, utan istället omedelbart polisanmäla.

En polisanmälan har också lämnats in från Folkhälsomyndigheten.

Kategori: Nyhet