Kommittén, som följer situationen i de drabbade länderna, har kommit fram till en rad slutsatser. Den samlade kunskapen bekräftar alltmer att infektion med zikavirus orsakar mikrocefali, men även andra fosterskador och missfall.

Slutsatsen baseras på fallrapporter, men ännu saknas kunskap om hur stor risken är och när i graviditeten den är som störst.

Också när det gäller den neurologiska sjukdomen Guillain Barré syndrom (GBS) finns nu signaler från flera länder om ett samband, men hittills bekräftas det bara i en mindre studie från franska Polynesien.
WHO konstaterar att mer kunskap behövs när det gäller zikavirus, och forskning pågår på flera håll i världen.

WHO rekommenderar att de insatser som nu har gjorts fortsätter och intensifieras. Myggbekämpning och skydd mot myggbett är viktigt i drabbade länder.

När det gäller resor säger WHO som tidigare att några allmänna formella reserestriktioner inte rekommenderas, men att kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör rekommenderas att inte resa till zikadrabbade länder.

Folkhälsomyndigheten följer kunskapsläget och informerar fortlöpande den svenska hälso- och sjukvården om riskerna för gravida kvinnor. Folkhälsomyndigheten anser att risken vid zikavirusinfektion för gravida nu är etablerad och bör vägas in tillsammans med övriga risker vid resa till tropikerna. Kvinnor som är eller försöker bli gravida bör konsultera läkare eller mödravårdscentral för individuell rådgivning inför resor till tropiska områden. Om man som gravid planerar resor till områden med spridning av zikavirus rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker. Gravida kvinnor som vill eller behöver genomföra sin resa kan få råd om förebyggande åtgärder.

– Att resa eller inte är alltid ett personligt val, men man bör vara medveten om riskerna och diskutera dem med sin läkare eller mödravård, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Information från säkerhetskommitténs möte den 8 mars: WHO statement on the 2nd meeting of IHR Emergency Committee on Zika virus and observed increase in neurological disorders and neonatal malformations

Vägledning för handläggning av misstänkta fall av zikavirusinfektion

Kategori: Nyhet