Maj

  • Sök projektbidrag för ANDT-arbete

    Publicerat

    Den som vill utveckla eller tillämpa hälsofrämjande eller förebyggande metoder och arbetssätt inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) kan nu söka projektbidrag för 2018. Sista ansökningsdag…

  • Samlad rapport om arbete inom ANDT-strategin 2016

    Publicerat

    Berörda myndigheters arbete inom ANDT-strategin, en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020, handlade främst om att stödja målgrupper med kunskap under 2016…

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan