Maj

  • Vägledning för att hantera värmeböljor

    Publicerat

    Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan, och med klimatförändringarna kan värmeböljor bli vanligare. Därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram vägledning på området.

  • Stärkt beredskap vid förorening av dricksvatten

    Publicerat

    Vatten kan förorenas oavsiktligt eller genom olyckor och sabotage. Folkhälsomyndigheten startar nu ett projekt som ska stärka den nationella beredskapen för laborativ analys av oväntade kemiska, mikrobiologiska…

Gå till toppen av sidan