• Anmälningspliktiga sjukdomar i Sverige 2016 – årsrapporter

    Publicerat

    Fler fall av campylobacter och tarmbakterier med ESBL-CARBA. Något färre fall av hepatit B och tuberkulos. I dag publicerar Folkhälsomyndigheten 2016 års rapporter om de anmälningspliktiga sjukdomarna.

  • Stärkt beredskap vid förorening av dricksvatten

    Publicerat

    Vatten kan förorenas oavsiktligt eller genom olyckor och sabotage. Folkhälsomyndigheten startar nu ett projekt som ska stärka den nationella beredskapen för laborativ analys av oväntade kemiska, mikrobiologiska…