Augusti

  • Nationell spridning av ehec utreds

    Publicerat

    Sedan början av juli har antalet fall av ehec-infektion ökat i Sverige. Analyser visar att majoriteten är av samma typ och fallen har rapporterats in från flera län, främst Uppsala och Västra Götaland…

  • Dödlighet strax över det normala i juli

    Publicerat

    Folkhälsomyndighetens statistik över hur många som dör i befolkningen varje vecka visar en överdödlighet som ligger strax över det normala under juli månad. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noga…

Gå till toppen av sidan