Utmaningar med att förstå och kommunicera förhållningsregler kring hiv

Publicerat

Att leva med hiv idag innebär att ha en behandlingsbar kronisk infektion. Smittsamheten för personer som följer sin ordinerade behandling mot hiv är minimal. Därför kan den som lever med hiv få undantag från smittskyddslagens skyldighet att informera partner om infektionen. Men personer som lever med hiv vill ha tydligare information om vilka regler som gäller, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Den nya rapporten bygger på tolv intervjuer med personer som lever med hiv i Sverige. Studien visar på ett behov av att behandlande läkare och annan vårdpersonal noga förklarar för patienterna hur det fungerar med läkemedelsbehandling och smittsamhet. De behöver berätta om vilka förhållningsregler som gäller, anpassat utifrån den enskildes behov och önskemål och även ta upp frågan även vid återbesök.

I smittskyddslagen framgår att personer som har någon av ett trettiotal allmänfarliga sjukdomar kan få förhållningsregler, däribland "skyldighet att informera sexualpartner om smittbärarskap". Det är läkaren som bedömer och beslutar vad som gäller för den enskilde.

- Forskning visar att den moderna läkemedelsbehandlingen mot hiv gör att smittsamheten är minimal vid välbehandlad hivinfektion, säger Kristina Ingemarsdotter Persson, utredare på Folkhälsomyndigheten. Därför finns idag möjligheten att få undantag från den förhållningsregel som innebär informationsskyldighet.

Rapporten visar att många som lever med hiv behöver tydligare information från läkarna på infektionsklinikerna om de individuellt utformade förhållningsreglerna. Att det finns en möjlighet till undantag från informationsskyldigheten beskrivs av många som en lättnad. Samtidigt finns en frustration över hur komplicerat det är att förstå lagstiftningen kring hiv och vilka förhållningsregler som gäller.

- Förutsättningarna för att få till bra samtal är goda, eftersom intervjustudien precis som tidigare uppföljning på området, visar att tilliten till läkare och sjuksköterskor på infektionsklinikerna är hög, säger Kristina Ingemarsdotter Persson.

Om rapporten

Syftet med Folkhälsomyndighetens rapport är att höja kunskapsläget kring hur smittskyddslagens förhållningsregler påverkar personer som lever med hiv. Det gäller infektionsläkare men även andra som möter personer som lever med hiv och deras anhöriga. Rapporten kan bidra till att förbättra livssituationen för personer som lever med hiv genom ökad tydlighet kring de individuella förhållningsreglerna och ökad kunskap i samhället om att hiv idag är en kronisk men behandlingsbar infektion.

Ta del av rapporten

Läs mer

Hividag

Tillämpning av smittskyddslagens förhållningsregler vid hivinfektion

Att leva med hiv i Sverige

Smittskyddslagen

Allmänfarliga sjukdomar

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan