Det är på regeringens uppdrag som Folkhälsomyndigheten fördelar medel till projekt inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Syftet är att öka användningen av effektiva metoder och arbetssätt inom det ANDT-förebyggande arbetet.

För 2018 har myndigheten fördelat medel till tio nya projekt och sex redan pågående. Bland de nya projekten kan nämnas en utvärdering av ett program som syftar till att minska tobaksbruk och illegal försäljning av tobak till minderåriga. Ett annat projekt syftar till att förebygga alkoholproblem genom insatser i arbetslivet.

Två av de pågående projekten inleder nu sina sista projektår.

– Efter 2018 kan vi förhoppningsvis veta om tobaksavvänjning på recept är effektivt i jämförelse med befintliga tobaksavvänjningsstrategier i primärvården. Vi hoppas även kunna uttala oss om ungdomars förändring av alkohol- och narkotikabruk efter att de deltagit i öppenvårdsinsatser vid Mariamottagningar, säger Elisabet Olofsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Här finns listan över samtliga beviljade projekt.

Här kan du läsa mer om fördelningen av medel 2018 och urvalsprocessen (länk borttagen 2019-06-07)

Kategori: Nyhet