Intresseanmälan för uppdragsforskning inom området livsvillkor och levnadsvanor

Publicerat

Folkhälsomyndigheten vill ha genomfört en litteraturöversikt om kostnadseffektivitet i främjande och förebyggande insatser kopplade till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS), fysisk aktivitet, matvanor, psykisk hälsa och suicid. Sista ansökningsdag är 27 augusti.

Uppdraget ska ge Folkhälsomyndigheten en uppdaterad bild över kunskapsläget och de hälsoekonomiska utvärderingar som finns när det gäller hälsofrämjande och förebyggande insatser inom områdena fysisk aktivitet, matvanor, ANDTS samt psykisk hälsa och suicid.

- Vi hoppas få en bättre förståelse för vilka insatser som kan bidra till en ökad jämlikhet i hälsa, säger Martin Norman, utredare på enheten för samordning och analys ANDT.

Folkhälsomyndigheten ska verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta. Vi ska genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador.

Läs mer

Mer information om uppdraget och hur intresseanmälan går till hittar ni här. (länk borttagen 2019-10-29)

Kategori: Nyhet

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan