Jordbruksverket uppmärksammar att det är dags för kosläpp på många håll i landet. Folkhälsomyndigheten vill påminna om att det är viktigt att tvätta händerna efter kontakt med djuren. Det minskar risken för besvärliga infektioner som kan orsakas av parasiten cryptosporidium, men också av tarmbakterier som campylobacter och ehec.

Det är särskilt viktigt att tvätta händerna med tvål och vatten och sedan torka dem ordentligt, innan man äter eller hanterar livsmedel. Se till att hjälpa småbarn med handtvätten och att barnen inte stoppar in en smutsig napp eller fingrar i munnen. Jordbruksverket har mer information om vad som är bra att ha i åtanke när man besöker gårdar med djur.

Tänk på följande:

  • Ta del av den hygieninformation som finns tillgänglig vid besöket.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten före och efter kontakt med djuren eller deras närmiljö.
  • Hjälp barnen att tvätta händerna och håll uppsikt över barn och andra personer som kan ha svårt att ta till sig hygienråd.
  • Undvik att äta i djurens närmiljö och tvätta alltid händerna innan förtäring.
  • Drick bara mjölk om den är pastöriserad.

Sedan 2013 ställs krav på att det ska finnas möjlighet att tvätta händerna på exempelvis lantbruk som tar emot besöksgrupper, ridskolor, 4H-gårdar och andra verksamheter som erbjuder direkt kontakt med djur.

Kategori: Nyhet