Den muslimska vallfärden till Mecka i Saudiarabien, hajj, pågår i år den 9–14 augusti. Under de senaste åren har det totala antalet pilgrimer legat runt 2 miljoner, varav nästan 2 000 från Sverige. Det saudiska hälsoministeriet utfärdar både allmänna råd och specifika krav om hälsa och vaccinationer för dem som vill genomföra pilgrimsresan, med tanke på att smittsamma sjukdomar kan spridas när många samlas på samma plats.

Försiktighetsåtgärder inför, under och efter resa

Försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot allvarliga infektioner inför, under och efter hajj:

  • Var noggrann med handhygienen: tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller våtservetter, alternativt använd handdesinfektion om det inte finns synlig smuts.
  • Undvik närkontakt med djur, i synnerhet kameler. Undvik att äta rått eller otillräckligt tillagat kött och undvik att dricka opastöriserad mjölk.
  • Undvik närkontakt med personer med hosta, diarré eller andra infektionssymtom. Den som själv är sjuk bör undvika närkontakt med andra.
  • Resenärer rekommenderas att under hela dygnet skydda sig mot myggor som kan sprida denguefeber och andra infektioner.
  • Den som insjuknar inom två veckor efter hemkomst bör kontakta sjukvården i Sverige via telefon – i synnerhet vid luftvägssymtom, feber och hosta – och tydligt informera om i vilket område resan gjordes.

Läs mer

Kategori: Nyhet