En pandemi innebär en omfattande spridning av en helt ny typ av influensavirus, som skulle göra fler människor sjuka än en vanlig influensaepidemi. En pandemi skulle med stor sannolikhet påverka både vårt samhälle och andra länder i världen.

Regeringen har förnyat Folkhälsomyndighetens uppdrag att säkerställa tillgång till vaccin i händelse av en pandemi. Syftet med uppdraget är att Sverige ska fortsätta att ha en god beredskap för en pandemi, för att kunna skydda liv, minska antalet sjukdomsfall och medverka till att de negativa effekterna för samhället blir så små som möjligt.

För att säkra tillgången till vaccin kommer myndigheten att teckna avtal med vaccinleverantörer som garanterar att de kan producera och leverera vaccin till Sverige i händelse av en pandemi. Det är Världshälsoorganisationen (WHO) som deklarerar om pandemi råder, och beslutet om Sverige ska utnyttja garantin och köpa in vaccin eller inte tas sedan utifrån den aktuella situationen.

Ett krav i upphandlingen är att grunden till vaccinet måste vara godkänd för pandemisk beredskap av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Folkhälsomyndigheten ställer också höga krav på leverantörernas förmåga att leverera i en pandemisituation.

En upphandlingsprocess startar under 2019 och avslutas nästa år då nuvarande avtal löper ut. Upphandlingen sker i samråd med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Läs mer om pandemier

Kategori: Nyhet