Folkhälsomyndigheten följer hur influensa sprider sig i samhället, och kan nu konstatera att säsongens epidemi har startat. Det är geografiska skillnader i spridningen av influensa, den så kallade incidensen, det vill säga antalet som insjuknar i relation till folkmängden, är fortsatt något högre i Norrland men ökar långsamt i samtliga landsdelar.

Även i övriga Europa rapporteras att influensasäsongen nu startat. Sammantaget är aktiviteten låg för närvarande, både i Sverige och i övriga Europa. Antalet smittade personer väntas öka de kommande veckorna och toppen brukar nås i januari eller februari.

Hittills har de flesta personer som fått influensa haft influensa A, som står för 87 procent av de rapporterade fallen. Av de influensa A-prov som har analyserats (subtypats) under säsongen är 63 procent influensa A(H1N1)pdm09 och 37 procent influensa A(H3N2). Det är för tidigt att säga vilken sort som kommer att dominera säsongen. Även fall av influensa B/Victoria har rapporterats men de är få.

Personer som är gravida, har vissa kroniska sjukdomar eller är 65 år eller äldre rekommenderas att skydda sig från influensa genom att vaccinera sig.

– Det tar upp till två veckor att få skydd av vaccinet, så det är hög tid att vaccinera sig om det inte redan är gjort, säger AnnaSara Carnahan, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Den som har frågor om influensa eller influensavaccination kan söka information via 1177 Vårdguiden eller den egna regionens webbplats.

Läs mer

Rekommendationer om vaccination mot influensa

Kategori: Nyhet