Enligt franska myndigheter pågår just nu ett utbrott av mässling som bland annat berör skidorten Val Thorens. Två danskar har också fått mässling efter resor till området. I Sverige har inte några fall av mässling med koppling till utbrottet rapporterats.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla har ett skydd mot mässling, och att vuxna särskilt ser över behovet av vaccinationer inför utlandsresor. Detta gäller även ungdomar och resor inom Europa.

Symtomen på mässling är bland annat torrhosta, irriterade ögon, snuva och feber. Först ett par dagar senare kommer de karakteristiska utslagen.

Personer som saknar immunitet mot mässling, eller är osäkra på sin vaccinationsstatus, och som upplever mässlingssymtom efter vistelse i ett område där mässling förekommer, bör kontakta 1177 Vårdguiden. Man ska inte sätta sig i ett väntrum eftersom man då riskerar att utsätta andra för smitta.

Läs mer

Sjukdomsinformation om mässling

Rekommendationer för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Pressmeddelande från hälsomyndigheten i den franska regionen Auvergne-Rhône-Alpes (på franska)

Kategori: Nyhet