Idag är det Världscancerdagen och ett tema som uppmärksammas är att förebygga cancer. Livmoderhalscancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor. Vaccination av flickor mot humant papillomvirus, HPV, är ett effektivt sätt för att minska risken att drabbas.

I en ny svensk studie har man jämfört de tre olika vaccinationsstrategier som användes för HPV-vaccination mellan år 2007 och 2014. Strategierna som jämfördes var:

  • vaccination inom högkostnadsskyddet från år 2007
  • kostnadsfri catch up-vaccination anordnat utanför skolan från år 2012
  • vaccination inom vaccinationsprogrammet utförd i skolan från år 2012.

Vaccinationstäckningen jämfördes även i förhållande till bakgrundsfaktorer som föräldrarnas födelseland, utbildning och inkomst.

Bäst täckning inom skolan

I studien ingick närmare 700 000 flickor födda mellan år 1990 och 2003. Resultatet visar att vaccinationstäckning för minst en dos av HPV-vaccin var 37 procent bland de som vaccinerades inom högkostnadsskyddet och 48 procent inom catch-up. Absolut bäst var täckningen då HPV-vaccinet erbjöds inom skolan, 79 procent.

Jämlikheten ökade också markant då HPV-vaccin började erbjudas inom skolan. När enbart subventionerad vaccination erbjöds, vaccinerades betydligt färre flickor med föräldrar som var födda utomlands, eller som hade lägre utbildning och inkomst.

Två av tio vaccineras inte

Men trots ökningen har HPV-vaccination ännu inte nått lika hög täckning som andra vacciner inom barnvaccinationsprogrammet. Det är fortfarande två av tio flickor som inte vaccineras mot HPV. I Sverige drabbas 550 kvinnor om året av livmoderhalscancer.

– Vi måste fortsätta att sprida kunskapen om det effektiva skydd som HPV-vaccinet ger mot HPV-orsakad cancer och nå fram till dem som inte vaccinerar sig. Genom vaccinationsprogrammet i skolan har vi goda möjligheter till det, säger Tiia Lepp, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Den nya studien finns att läsa i tidskriften Preventive medicine.

Figur. Vaccinationstäckning HPV-vaccin, flickor födda 1990-2003. Folkhälsomyndighetens statistik om HPV-vaccination

Graf över vaccinationstäckning för HPV-vaccin

* Vaccinationstäckningen för kohorter som vaccinerades inom catch-up vaccination är högre i Folkhälsomyndighetens statistik än i studien. Det beror på att catch-up gruppen i studien endast omfattade flickor från län där vaccinationer var anordnade utanför skolan. I statistiken som visas i figuren är även flickor från län där vaccinationer erbjöds i skolan med och i dessa län var vaccinationstäckningen högre..

Studie: Wang et al. Mode of HPV vaccination delivery and equity in vaccine uptake: A
nationwide cohort study. Preventive medicine 2019.

Kategori: Nyhet