Projektbidrag utlyses för att minska psykisk ohälsa och förebygga suicid bland transpersoner

Publicerat

Psykisk ohälsa och självmordstankar är vanligt förekommande bland transpersoner i Sverige i dag. Arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid är angeläget och kräver insatser från olika samhällsaktörer.

Nu finns möjlighet för ideella organisationer som arbetar med att stärka den psykiska hälsan eller förebygga psykisk ohälsa och suicid bland transpersoner och/eller personer med transerfarenhet att söka projektbidrag för år 2019.

Syftet med bidraget är att stärka rättigheter och möjligheter för transpersoner och/eller personer med transerfarenhet. Projektbidraget kan sökas av ideella organisationer som har särskild kunskap om hbtq- och transfrågor. Organisationen ska även ha erfarenhet av att arbeta med psykisk hälsa och suicid.

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast 20 februari 2019.

Mer information om ansökan finns här. [Länk borttagen]

Läs mer

Folkhälsomyndighetens arbete inom psykisk hälsa och suicidprevention

Folkhälsomyndighetens arbete med sexualitet och reproduktiv hälsa

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer – en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige (länk borttagen 2020-05-29)

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan