Det finns mycket att tjäna på att satsa mer på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Ju fler som kan leva med god hälsa, fria från sjukdom, desto bättre, både för oss som individer och för samhället som helhet.

I dag är förutsättningarna för en god hälsa inte jämnt fördelade i befolkningen. Med sitt stora kunnande och sina stora ytor mot samhället kan hälso- och sjukvården – i synnerhet primärvården – påverka andra att verka i en mer hälsofrämjande riktning, och bidra till att skillnaderna i hälsa minskar.

– Vi står vid ett vägskäl där de långsiktiga förebyggande perspektiven måste få ett större genomslag och inte försvinna i politikens ofta kortsiktiga fokus på vårdköer och sjukvårdsproduktion, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Den 3 juli anordnar Folkhälsomyndigheten ett seminarium under Almedalsveckan i Visby, om bland annat hur hälso- och sjukvården kan få bättre verktyg för att påverka befolkningens hälsoutveckling.

Medverkande

  • Lena Hallengren, Socialminister, (S)
  • Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
  • Anna Nergårdh, Särskild utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård
  • Åke Åkesson, Verksamhetschef, Hälsocentralen i Borgholm
  • Marina Tuutma, Ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen
  • Anders Henriksson, Regionstyrelsens ordförande Region Kalmar län
  • Nicklas Sandström, Regionråd i opposition i Västerbotten
  • Stefan Jutterdal, Förbundsordförande, Fysioterapeuterna
  • Emma Spak, Samordnare Nära vård, SKL
  • Gabriella Ahlström, Moderator.

Tid och plats

Datum: 3 juli
Tid: 10.30–12.00
Plats: Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Ort: Visby

Läs mer

Information om programmet (länk borttagen 2019-08-15)

Kategori: Nyhet