Folkhälsomyndigheten har i ett uppdrag från regeringen bedömt behovet av insatser i Sverige för att långsiktigt kunna uppnå WHO:s mål. Syftet med det nya kunskapsunderlaget är att stödja nationella aktörer, regioner och kommuner samt civilsamhällets organisationer i arbetet.

Kunskapsunderlaget gör bedömningar på framförallt strategisk nivå, och föreslår utveckling av arbetet i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med hepatit B och C för riskutsatta grupper.

– Aktörer behöver samverka för att hindra att personer faller mellan stolarna, det ser vi som en viktig framgångsfaktor. Vaccination, riskreducerande rådgivning, testning och behandling behöver tillgängliggöras för riskgrupper som ett paketerbjudande, säger Niklas Karlsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten rekommenderar en utbyggnad av mobila så kallade lågtröskelverksamheter – som bland annat erbjuder rena sprutor och kringutrustning för injektion – för personer som injicerar droger. De flesta som drabbas av hepatit C i Sverige smittas efter att ha använt injektionsverktyg som andra tidigare har använt.

Folkhälsomyndigheten konstaterar också att det är motiverat att snabbt erbjuda och följa upp effekter av tidig behandling när det gäller hepatit C.

Fakta: Hepatit B och C

  • Hepatit B-virus smittar vid sexuell kontakt eller vid kontakt med smittat blod. De flesta som får hepatit B blir helt friska, men kan smitta andra under flera månader. Några har kvar sjukdomen hela livet. Samtliga regioner i Sverige erbjuder alla barn vaccination mot hepatit B, och Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till personer i riskgrupper.
  • Hepatit C-virus överförs framför allt genom blod. Det vanligaste sättet att få infektionen är via injektionsverktyg som har använts av andra. Infektionen kan bli kronisk, men med läkemedel finns möjligheten att bli helt frisk.

Läs mer

Rapport – Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i Sverige

Kategori: Nyhet