Informationsmaterialet som presenteras idag riktar sig till äldre personer och närstående. Det har tagits fram gemensamt av fem myndigheter tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom området psykisk hälsa.

Psykisk ohälsa, som ångest och depression, är vanligt förekommande bland äldre personer. Men långt ifrån alla söker eller får vård och behandling för sina besvär. En anledning kan vara att det ofta ses som en naturlig del av åldrandet, vilket det inte ska vara.

– Äldres psykiska hälsa bör uppmärksammas på samma sätt som yngres psykiska hälsa. Genom att sprida informationsmaterialet hoppas vi att fler kommer att våga tala om psykisk ohälsa, och att de som behöver får rätt stöd och hjälp. Alla har rätt till bästa möjliga psykiska hälsa, oavsett ålder, säger Christel Lynch, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I arbetet har representanter för patient-och brukarorganisationer deltagit, inklusive personer med erfarenhet av egen eller närståendes psykiska ohälsa. Informationsmaterialet bygger på myndigheternas samlade kunskap inom området. Det är ett resultat av ett av flera projekt som pågår hos myndigheterna och organisationerna för att förebygga och ge stöd vid psykisk ohälsa bland äldre personer.

Läs informationsmaterialet på Socialstyrelsens hemsida

Fakta om skriften

  • Informationsmaterialet ”Våga tala om psykisk ohälsa” är resultatet av ett samarbete mellan Socialstyrelsen, e-Hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, SBU (Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering), Riksförbundet Hjärnkoll och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).
  • Informationsmaterialet finns i läs- och utskriftsformat på Socialstyrelsens webbplats. Från och med augusti kan det beställas i tryckt format.
Kategori: Nyhet