Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, EMCDDA, släpper nu "Europeisk narkotikarapport 2019: Trender och utveckling". Rapporten beskriver bland annat narkotikamarknadens utveckling, användningen och narkotikarelaterade skador. Totalt övervakar EMCDDA 730 olika substanser, varav 55 nya upptäcktes inom EU under 2018.

- Rapporten visar att tillgången på illegala droger är stor inom Europa. Statistiken gäller år 2017, då över 1 miljon narkotikabeslag rapporterades. Sammanlagt har omkring 96 miljoner personer i Europa i åldrarna 15 till 64 år någon gång testat narkotika, säger enhetschef Joakim Strandberg på Folkhälsomyndigheten.

Fördubbling av kokainbeslag

Omkring 140 ton kokain beslagtogs inom EU år 2017, vilket kan jämföras med cirka 70 ton under 2016. Kokainet förs in i Europa på olika sätt och via flera smuggelvägar. En stor utmaning är den storskaliga smugglingen i sjöfartscontainrar. Priset på kokain är stabilt, men renhetsgraden för kokain som säljs på gatan var under 2017 den högsta på ett årtionde. Antalet patienter som behandlades för kokainrelaterade problem beräknades samma år till omkring 73 000, och antalet personer som sökte hjälp för första gången ökade med 37 procent mellan år 2014 och 2017.

Den vanligaste illegala opioiden på Europas narkotikamarknad är heroin, där mängden beslag ökade med över ett ton till 5,4 ton under år 2017. En oroväckande utveckling är att beslagen av prekursorer ökat, det vill säga ämnen som kan användas för att framställa heroin ur morfin. Laboratorier som används för detta ändamål har upptäckts i flera europeiska länder.

I USA och Kanada används i stor utsträckning nya syntetiska opioider, såsom fentanyl och fentanylanaloger. I Europa står dessa bara för en liten del av narkotikamarknaden. De är dock ett växande problem, och användningen har kopplats till förgiftningar och dödsfall.

Cannabis vanligast

Den illegala drog som används mest i Europa är cannabis. Under 2017 använde uppskattningsvis 17,5 miljoner européer i åldrarna 15-34 år cannabis. Totalt rapporterades 782 000 beslag av cannabisprodukter, varav 466 ton marijuana och 209 ton hasch.

- Sammantaget visar rapporten att de syntetiska drogerna ökar, liksom drogframställningen i Europa. En viktig del i att hantera narkotikasituationen är Folkhälsomyndighetens informationsutbyte med andra EU-länder, men även det förebyggande arbetet samt ansvaret för att utreda och föreslå att ämnen ska klassificeras som narkotika eller hälsofarlig vara, säger Joakim Strandberg.

Läs mer

Rapporten: European Drug Report 2019

Kategori: Nyhet