Folkhälsomyndigheten har följt spridningen av influensa, vinterkräksjuka och RS-virus från hösten 2018 till våren 2019. Sammanfattningsvis blev det en intensiv säsong för RS-virus, respiratoriskt syncytial virus. Totalt rapporterades fler än 7000 fall, varav hälften barn under 5 år. Av dessa barn var drygt 80 procent under 2 år. Åldersgruppen 65 år och äldre stod för ungefär en tredjedel av fallen.

– Av barnen under 2 år blev 1 procent så pass sjuka i RS-virus att de sökte vård och fick en laboratoriediagnos. Det tyder på en intensiv säsong, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Mild säsong för vinterkräksjuka

Vinterkräksjukesäsongen startade sent, vecka 49, och i början av mars 2019 noterades toppen. Flera utbrott rapporterades på förskolor, skolor och olika typer av vårdboenden. Sammantaget blev dock säsongen 2018-2019 mild, precis som de föregående fem säsongerna.

– En anledning till att de senaste säsongerna varit milda är att det är samma virusvariant som har cirkulerat, säger Elsie Ydring, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Influensan drabbade yngre barn

När det gäller influensan så blev säsongen 2018-2019 mindre intensiv än vanligt. Norrlands topp kom redan under vecka 52 och sedan igen vecka 6-8. I Svealand och Götaland var toppen under vecka 5 och 6. Många föräldrar ringde 1177 Vårdguiden med frågor om feber bland barn under 5 år. Laboratorierapporteringen bekräftar att många barn i den här åldersgruppen insjuknade.

– Eftersom säsongens dominerande influensasort, A(H1N1)pdm09, inte cirkulerat i större omfattning i Sverige sedan 2015-2016 var det många yngre barn som insjuknade, då de inte fått den tidigare. Å andra sidan brukar barn klara en influensainfektion bra utan att bli allvarligt sjuka, säger AnnaSara Carnahan.

Ökad vaccinationstäckning

I åldersgruppen 65 år och äldre insjuknade färre i influensa än under de två föregående säsongerna, och överdödligheten var minimal. Vaccinationstäckningen i gruppen ökade till 52,2 procent, vilket är högre än de tidigare sju säsongerna. Inom samtliga åldersgrupper var det fler som vaccinerade sig.

– Att vaccinationstäckningen ökade i så gott som alla landsting, trots vaccinbristen i slutet av november och december, är väldigt positivt. Jag tror att många valde att vaccinera sig efter den tuffa säsongen 2017-2018. Landstingens satsningar på kommunikation och tillgänglighet har säkert också bidragit, säger AnnaSara Carnahan.

Läs mer

Säsongssammanfattning RSV

Säsongssammanfattning influensa

Säsongssammanfattning vinterkräksjuka

Kategori: Nyhet