• Nya vägledningar inom hälsoskydd

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten publicerar nya vägledningar om hälsoskydd och tillsyn enligt miljöbalken. De handlar om buller inomhus, höga ljudnivåer och om lokaler för vård och omsorg.