• Sexuella trakasserier och övergrepp utbrett i befolkningen

    Publicerat | Pressmeddelande

    Sexuella övergrepp och trakasserier är ett folkhälsoproblem. Nästan hälften av alla kvinnor har någon gång varit utsatta. Det visar den största befolkningsstudien om sexuell och reproduktiv hälsa som…