Vägledningarna är framtagna för de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderna som ett stöd i deras tillsyn enligt miljöbalken.

Tre nya publikationer om buller inomhus och höga ljudnivåer ersätter den tidigare handboken Buller – höga ljudnivåer och buller inomhus som gavs ut av Socialstyrelsen 2008:

Dessutom publiceras en ny vägledning som ersätter rapporten Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler som gavs ut av Socialstyrelsen 2013:

Vägledningens fokus är att tydliggöra gränsdragningen för kommunernas tillsynsansvar enligt miljöbalken i lokaler för vård och omsorg inom socialtjänsten och lokaler för stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt lokaler där hälso- och sjukvård och tandvård ges. Den ger också en kort orientering om ett antal övriga lagar och tillsynsmyndigheter på området.

Läs mer

Vägledning om buller inomhus och höga ljudnivåer
Om ljud och buller
Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer
Ansvar för tillsyn av lokaler för vård och omsorg

Kategori: Nyhet