Folkhälsomyndigheten publicerar i dag tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten en rapport som beskriver klassificeringen av landets badplatser inför årets badsäsong. Den visar att de allra flesta EU-baden i Sverige har god vattenkvalitet.

– Inför säsongen 2019 klassificeras badvattenkvaliteten på 94 procent av Sveriges EU-bad som utmärkt, bra eller tillfredsställande, vilket motsvarar 410 av 436 bad. Sex procent av baden har inte provtagits tillräckligt för att kunna klassificeras, säger Anette Hansen, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Inför badsäsongen år 2018 var det 92 procent av baden som hade god vattenkvalitet, så i år har det skett en liten förbättring. Även andelen bad med utmärkt badvattenkvalitet har ökat från 80 till 86 procent.

Kommunerna är ansvariga för provtagning av strandbad och ska informera de badande om vilken bedömning som badet har fått. Klassificeringen bygger på resultat från bakterieanalyser gjorda under de senaste fyra badsäsongerna.

Läs mer

Här kan du se vilken klassificering som din badplats har

Pressmeddelande från Havs- och vattenmyndigheten

Läs rapporten "Sveriges badvattenkvalitet - Inför badsäsongen 2019" [Länk borttagen 2020-09-04]

Läs mer om EU-bad, bland annat "Frågor och svar"

Kategori: Nyhet