Reglerna, som gäller från och med den 20 maj 2019, innebär att förpackningar av cigaretter och rulltobak måste ha två sorters särskild märkning. Märkningen ska fastställa produkternas äkthet och möjliggöra spårbarhet.

Folkhälsomyndigheten har fått flera nya uppdrag kopplade till reglerna.

– Myndigheten ansvarar för tillsynen av hur reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning följs av tillverkare, importörer och andra ekonomiska aktörer som är inblandade i leveranskedjan, säger Ellen Jones, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Reglerna kring säkerhetsmärkning innebär att tobaksvaror som släpps på EU-marknaden ska märkas med en säkerhetsmärkning som består av synliga och osynliga delar och som inte går att manipulera. Folkhälsomyndigheten har fastställt utformningen på säkerhetsmärkningen på tobaksvaror som släpps på den svenska marknaden. Syftet med märkningen är att göra det möjligt för både konsumenter och myndigheter att fastställa om en produkt är laglig eller olaglig.

Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning som bland annat gör det möjligt att fastställa datum, plats för tillverkningen och leveransvägen. Folkhälsomyndigheten är utsedd till nationell administratör av spårbarhetssystemet som möjliggör övervakning av tobaksvaror genom hela leveranskedjan (spårning) och kan användas av myndigheterna för att fastställa var i flödet en produkt kan ha hamnat på avvägar och tvärtom (sökning).

Syftet med det nya regelverket är att försvåra och bekämpa handeln med illegala tobaksvaror. En minskad illegal handel ger dels ökade skatteintäkter till EU-länderna, dels en förbättrad folkhälsa genom minskad tillgång till billiga illegala alternativ. En minskad användning av tobak ökar också förutsättningarna för en mer jämlik hälsa.

– Rökning förkortar livet och ökar risken för en rad sjukdomar. Samhället behöver därför öka skyddet för dem som i första hand utsätts för skadeverkningarna, säger Josefin P Jonsson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Cigaretter och rulltobak som tillverkats inom unionen eller som importerats till unionen före den 20 maj får fortsatt omsättas på marknaden till och med den 20 maj 2020. Reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning kommer omfatta övriga tobaksvaror inklusive snus från och med 20 maj 2024.

Läs mer

Frågor och svar om spårbarhet och säkerhetsmärkning
Frågor och svar om tobakslagen, med avsnitt om spårbarhetssystemet för detaljhandlare
Mer om spårbarhet och säkerhetsmärkning

Kategori: Nyhet