Antalet fall av tuberkulos fortsätter att minska

Publicerat

Antalet rapporterade fall av tuberkulos i Sverige minskade med 5 procent 2018 jämfört med 2017, visar statistik som Folkhälsomyndigheten har sammanställt.

Förra året anmäldes totalt 506 nya fall av tuberkulos i Sverige, vilket innebär att minskningen fortsätter. Den var väntad, eftersom antalet människor som kommer till Sverige från länder med högre förekomst av tuberkulos har minskat kraftigt sedan 2015.

Långt ifrån alla som har tuberkulos är smittsamma, och smittsamheten försvinner snabbt vid behandling. Den allra viktigaste åtgärden för minskad smittspridning är därför tidig diagnostik och behandling.

Av de 506 fallen bedömdes totalt 78 ha smittats i Sverige förra året. De flesta var över 60 år och bedömdes ha haft smittan latent, i icke smittsam form, sedan ungdomen och den tid då tuberkulos var betydligt vanligare i Sverige än i dag.

Figuren visar antalet inhemska fall av tuberkulos i Sverige 1940–2018.Figuren visar antalet inhemska fall av tuberkulos i Sverige 1940–2018.

Den 24 mars varje år uppmärksammar WHO Världstuberkulosdagen. Syftet är att sätta ljus på de omfattande hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av tuberkulos globalt sett. Trots att tuberkulos både kan förebyggas och behandlas beräknas sjukdomen skörda nästan 4 500 människors liv varje dag, och WHO uppmanar världens ledare att öka insatserna för att hindra smittspridningen och för att minska stigmatisering och diskriminering av drabbade personer.

Läs mer

Tuberkulos i Sverige 2018

Kategori: Nyhet

Kontakt

Jerker Jonsson
Tfn: 010-205 23 81

Presstjänst

Gå till toppen av sidan