Syftet är att ge stöd till en patientsäker handläggning av infektioner och bromsa utvecklingen av fler antibiotikaresistenta bakterier.

– Antibiotika ska användas bara när det verkligen behövs och på rätt sätt. Den här broschyren är ett hjälpmedel för dem som ska bedöma detta, och broschyren visar vilken behandling som rekommenderas utifrån bästa tillgängliga kunskap, säger Karin Carlin, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Framsida av publikationen Behandlingsrekommendationer

Broschyren, som kallas regnbågsbroschyren, har tagits fram av Folkhälsomyndigheten, Nationell arbetsgrupp Strama och Läkemedelsverket. Den har funnits i flera upplagor i nio år och har under den tiden spridits av Stramagrupper i samband med utbildningsinsatser för en klok antibiotikaanvändning. Nu har den uppdaterats och fått nya kapitel.

Urinvägsinfektioner, sexuellt överförbara infektioner och lungsjukdomen kol (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är exempel på avsnitt som är nya för utgåvan. Dessutom har informationen om vad som tyder på allvarlig infektion utökats till att omfatta även vuxna, och inte enbart barn som tidigare.

Broschyren innehåller bland annat avsnitt om öroninflammation, halsfluss, bihåleinflammation, lunginflammation, hud- och mjukdelsinfektion och andra infektioner som är vanliga bland patienter som söker sig till öppenvården.

Läs mer

Broschyren behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Kategori: Nyhet