Vaccination mot rotavirus införs den 1 september

Publicerat

Regeringen har beslutat att vaccination mot rotavirus, ett virus som ger magsjuka, ska ingå i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn. Från och med den 1 september 2019 kommer vaccination erbjudas gratis till alla spädbarn i hela landet.

I tio regioner har vaccination mot rotavirus redan införts inom regionala vaccinationsprogram.

Rotavirusinfektion är en mycket smittsam mag-tarminfektion. Utan vaccination insjuknar nästan alla barn en eller flera gånger före 5 års ålder. Rotavirus orsakar magsjuka som kan vara besvärlig för de yngsta barnen. Barn drabbas av kraftiga diarréer som kan leda till uttorkning. Innan vaccination började erbjudas i delar av landet vårdades årligen över 2 000 barn på sjukhus på grund av rotavirusinfektion.

Rotavirusvaccin skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom. Antalet barn som behöver sjukhusvård i samband med magsjuka har minskat tydligt i län där man redan påbörjat vaccination. Vaccin mot rotavirus används brett i världen och ingår numera i över 90 länders vaccinationsprogram.

I samband med införandet tar Folkhälsomyndigheten fram föreskrifter om vaccination samt informations- och utbildningsmaterial som stöd till landsting och regioner i deras arbete med vaccinationsprogrammet.

Beslut om vilka vaccinationer som ska ingå i nationella vaccinationsprogram fattas av regeringen baserat på underlag som Folkhälsomyndigheten tar fram.

Foto: HK Andersson, Scandinav bildbyrå

Läs mer

Frågor och svar om rotavirus och vaccination

Utredningar av vaccinationsprogram

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan